Infografiikka ja datan visualisointi – opas

Taitavasti toteutettu infografiikka on puhutteleva ja oivaltava kokonaisuus. Pelkkä visuaalisuus ei kuitenkaan yksin riitä, jos tieto ei tavoita lukijaa.

Toteutin opinnäytetyönäni Haaga-Helia amk:ssa infografiikkaa ja datan visualisointi käsittelevän tyylioppaan, josta kuka tahansa voi poimia vinkkejä tiedon visualisointiin ja tyypillisten visualisointivirheiden välttämiseen.

Lataa Infografiikka ja datan visualisointi -opas